Tất cả tự nhiên & hữu cơ - Cửa hàng tại cửa của bạn - Luôn miễn phí vận chuyển

Chính sách hoàn lại tiền

Chính sách hoàn trả của chúng tôi rất đơn giản-nếu bạn không thích nó, bạn không nên trả tiền cho nó. Tuy nhiên, chính sách hoàn lại của chúng tôi kéo dài 30 ngày sau khi nhận được sản phẩm để giữ nó dưới sự kiểm soát. Chúng tôi tin tưởng vào bản án của bạn-email chúng tôi tại info@bodymune.com, và chúng tôi sẽ xử lý hoàn lại của bạn. Không có câu hỏi nào. Cám ơn vì đã cho phép chúng tôi phục vụ ngài.

Nếu chúng ta cần những viên nang không sử dụng trở lại vì một lý do nào đó, chúng tôi sẽ gửi email cho cậu nhãn hàng chuyển về không tốn tiền cho cậu. Không căng thẳng khi bạn thư giãn và tận hưởng sản phẩm của chúng tôi.